Hoofdpagina

Uit Planco
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is de Wiki voor het (beoogde) managementinformatiesysteem voor Planning en Control voor onderwijsinstituten van de faculteit NWI. Het systeem wordt in eerste instantie ontwikkeld binnen de context van het Onderwijsinstituut Informatica en Informatiekunde, maar met het expliciete doel om ook door andere onderwijsinstituten binnen de faculteit te kunnen worden toegepast.


Doel van PlanCo is de betere inrichting en afstemming van de verschillende informatiestromen rondom het onderwijsplanningsproces. Dit omvat o.a. de roostering, studiegidsen, taakverdeling en onderwijsbelasting. Een beoogd en verwacht (korte termijn) uitvloeisel van het te bouwen systeem is de elektronische ondersteuning van de examenaanvraagprocedure (in afwachting van het in 2011 in te voeren nieuwe studentenvolgsysteem SANS). 

Opzet

De Wiki is als volgt opgezet. Als uitgangspunt wordt de praktijk van het planningsproces voor het onderwijsjaar genomen (1). Aan de hand van de beschrijving van dit planningsproces wordt duidelijk welke termen en informatie-eenheden op welk moment in de tijd een rol spelen bij dit proces, en hoe deze dienen te worden gedefinieerd (2). Tevens maakt de beschrijving van het planningsproces duidelijk welke informatie op welk moment beschikbaar komt, welke rol deze speelt in het vervolg van het proces, en hoe deze informatie wel en niet gebruikt kan worden (3). Dit laatste is vooral van belang omdat bij de koppeling van gegevensbestanden vaak blijkt dat informatie die binnen één context zijn oorsprong vindt, niet zonder meer te vertalen is naar een andere context omdat daarbij andere factoren een rol spelen, of omdat een term binnen die context een andere betekenis heeft. Stappen (2) en (3) vormen aldus een belangrijke basis om informatiestromen op een correcte maar tevens efficiënte manier aan elkaar te kunnen koppelen.

Aan de hand van de voorgaande stappen wordt duidelijk hoe het proces van de onderwijsplanning in elkaar zit, welke informatie daar op welk moment beschikbaar komt, nodig is of een rol speelt, en wat met die informatie gedaan kan worden. Deze verschillende aspecten van het planningsproces worden visueel gerepresenteerd met behulp van diverse schema's, waarin inhoudelijke en temporele relaties zichtbaar worden gemaakt (4). Ook de relaties tussen deelprocessen rondom de inrichting van het onderwijsproces en daaraan gerelateerde informatiestromen maken we op een dergelijke manier zichtbaar (5). Tot slot worden bovengenoemde zaken vertaald naar een implementatie (6).  

Inhoud

1. Het proces van de onderwijsplanning (tekstueel beschrijvend)
2. Categorie:Terminologie en definities (opsomming en beschrijving)
3. Categorie:Deliverables (opsomming en beschrijving)
4. Schema's (visueel en beschrijving)
5. Relaties tussen processen (visueel en beschrijving)
6. Implementatie (technisch)
7. Actielijst: Rollen, handelingen en systemen (schema - opsomming)
8. Wensenlijst (schema - opsomming)

 

--Verak 9 mei 2009 11:35 (UTC)